********************************************************************************************************************

Biuletyn Internetowy

Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich

w Republice Czeskiej

BIULETYN SEP – numer 51

 

Czeski Cieszyn

2 / 2023 r.

 

http://www.coexistentia.cz/SEP/index.html

 

********************************************************************************************************************

kalet.jpg

Kol. Bogusław Kaleta wygłosił 25.11.2021 r. podczas spotkania członków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC

prelekcję pt. „Matematyka – niezbędne narzędzie elektrotechniki“

 

Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne w Gliwicach – 30.1.2022 r.

 

Przewodniczący Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, kol. Tadeusz Toman, otrzymał zaproszenie na Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dniu 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej NOT w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 25. Program spotkania: 1. Powitanie gości, 2. Wystąpienie Prezesa Oddziału Gliwickiego SEP, 3. Wystąpienia zaproszonych gości, 4. Wręczenie nagród i wyróżnień SEP, 5. Rozpoczęcie licytacji wybitnego dzieła „Zbioru Poezji“ autorstwa kol. Szymona Ciury, 15 egz. edycji limitowanej z certyfikatem, 6. Koncert, 7. Zakończenie licytacji, 8. Toast, 9. Spotkanie koleżeńskie. Zaproszenie podpisał prezes Oddziału Gliwickiego SEP, kol. Marcin Fice.

 

Zebranie członkowskie SEP – 8.12.2022 r.

 

Zebranie odbyło się w siedzibie firmy Emtest sp. z o. o. w Czeskim Cieszynie. Uchwalono następujący program obrad: sprawozdanie z działalności w 2022 roku, sprawozdanie kasowe, wybory zarządu SEP i komisji rewizyjnej SEP, dyskusja, zaakceptowanie programu działalności i budżetu na 2023 rok, przyjęcie uchwały. Sprawozdanie z działalności za 2022 rok wygłosił przewodniczący SEP, kol. Tadeusz Toman: zebranie członkowskie – 17.2.2022 r., zebranie zarządu – 17.3.2022 r., prelekcja nt. ustawy 250/2021 Dz.U. – 19.5.2022 r., spotkanie członkowskie i zebranie zarządu – 13.10.2022 r., wydanie „Biuletynu Internetowego SEP“ – numer 50, udział w Spotkaniu Noworocznym SEP w Gliwicach w dniu 31.1.2022 r. Sprawozdanie kasowe przedstawił kol. Franciszek Jasiok.

     Dokonano wyboru zarządu SEP i komisji rewizyjnej SEP w niezmienionym składzie: Tadeusz Toman – przewodniczący, Tadeusz Parzyk – 1. zastępca przewodniczącego, Tomasz Stopa – 2. zastępca przewodniczącego, Franciszek Jasiok – księgowy, Władysław Drong – sekretarz, Władysław Niedoba, Józef Wita, Edward Kajfosz – komisja rewizyjna.

    W ramach dyskusji wysłuchano prelekcji kol. Tomasza Stopy nt. inteligentnego domu i zdalnego sterowania przy pomocy internetu lub sieci Wi-Fi. Kol. Bogusław Kaleta dyskutował nt. elektronicznego podpisu.

     Zaakceptowano ramowy plan pracy SEP na 2023 rok: kwartalne spotkania członkowskie, wydanie Biuletynu SEP, zorganizowanie uroczystego spotkania członków i sympatyków SEP, dyżur w biurze trzeci czwartek miesiąca, współpraca ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki. Następne spotkanie odbędzie się w czwartek 9.2.2023 r., godz. 15:30.

    SEP przyjęło uchwałę następującej treści: a) przyjmuje do wiadomości sprawozdanie z działalności SEP za 2022 rok, b) przyjmuje do wiadomości sprawozdanie kasowe SEP, c) zobowiązuje komisję rewizyjną SEP przeprowadzić kontrolę księgowości, d) zobowiązuje kol. Tadeusza Tomana przekazać sprawozdanie kasowe za 2022 rok do Urzędu Finansowego, e) zobowiązuje kol. Franciszka Jasioka zarejestrować skrzynkę datową, f) przyjmuje ramowy plan pracy SEP i budżet SEP na 2023 rok, g) zobowiązuje kol. Tadeusza Tomana zapewnić dyżur w biurze, h) zobowiązuje kol. Tadeusza Tomana zwołać 9.2.2023 r. spotkanie członkowskie, i) zobowiązuje zarząd SEP kontynuować współpracę z SEP Gliwice.

 

Przeczytaliśmy …

 

W dniach 27-29 sierpnia 2022 roku odbyła się wycieczka techniczno-turystyczna zorganizowana przez najstarsze Koło Oddziału Kieleckiego SEP – przy byłym Rejonie Najwyższych Napięć w Kielcach. Wygodny autokar zabrał nas w podróż do Doliny Kłodzkiej i Czech. Bazę noclegową mieliśmy w pięknym pensjonacie w Dusznikach-Zdroju. (….).

    Drugi dzień wycieczki był bardzo bogaty w atrakcje. Zwiedziliśmy w Czechach browar Broumov, gdzie zobaczyliśmy, jak warzy się prawdziwe piwo, wytworzone z najlepszych miejscowych surowców i krystalicznie czystej wody pompowanej ze studni artezyjskiej o głębokości 30 metrów. Na zakończenie zwiedzania zostaliśmy poczęstowani doskonałym piwem czeskim o różnych smakach. Następnie pojechaliśmy do Skalnego Miasta w Czechach. Zwiedziliśmy fantastyczny kamienny labirynt wyrzeźbiony siłami natury. Rezerwat, na którym leży Skalne Miasto stanowi część Gór Stołowych. W wieku dwudziestym zainteresowanie turystyką wspinaczkową spowodowało wzrost liczby turystów odwiedzających Skalne Miasto i Góry Stołowe (…). SPEKTRUM 11-12/2022

 

Jak wygląda rynek fotowoltaiki w Polsce? Czy domowa instalacja fotowoltaiczna się opłaca?

 

– Rynek dość mocno rósł w ostatnich latach, więc trudno oczekiwać, że liczba chętnych zainstalować domową fotowoltaikę będzie nadal rosła. Możemy oczekiwać 15-20 tys. miesięcznych przyłączeń, czyli na poziomie lat 2018-2019. Boom był napędzany przez dotacje, dostępność i tanie kredyty dla osób fizycznych. Niestety firmy nie mają praktycznie żadnego wsparcia finansowego, co więcej – proces inwestycyjny zajmuje średnio 12 miesięcy lub nawet dłużej, co jest bardzo niekorzystne dla procesów biznesowych. Jako branża mocno apelujemy o ułatwienia w budowie elektrowni słonecznych na własne potrzeby – mówi Maciej Borowiak ze Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

   – Czy domowa instalacja fotowoltaiczna w Polsce, jakich bardzo wiele widać na dachach budynków jednorodzinnych, nadal się opłaca po zmianach w sposobie rozliczania? – Opłacalność inwestycji zależy od kilku czynników. Kosztów energii elektrycznej za jeden kWh, kosztów elektrowni słonecznej oraz poziomu autokonsumpcji inwestora. W poprzednim systemie rozliczeń inwestor nie musiał się martwić o ten ostatni element, bo nadwyżki odbierał z sieci tylko z dwudziesto- lub trzydziestoprocentową stratą. Dzisiaj system bardziej wymusza zwrócenie uwagi na to, by prąd zużywać w momencie produkcji lub go magazynować, a nie odsyłać do sieci, co jako branża uważamy, że jest pozytywne. Natomiast ustawodawca też dużo bardziej wspiera ten element w formie dotacji. Można otrzymać nawet 26 tys. zł na inwestycję fotowoltaiczną z magazynem energii, a całość odpisać od podatku. Jest to najwyższa dotacja w historii, choć program funkcjonuje do końca marca 2023 roku i nie ma na ten moment informacji o jego kontynuacji. Biorąc pod uwagę, że mamy najwyższe ceny energii elektrycznej w historii, to odpowiedź jest pozytywna. Fotowoltaika nadal się opłaca, tylko inaczej trzeba ją projektować na swoje potrzeby – dodaje.

    Eksperci uważają, że bardzo dobrym pomysłem jest połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła. Żadne inne urządzenie grzewcze nie wykorzystuje prądu w fotowoltaiki tak efektywnie, jak pompa ciepła. Poza tym w nowych budynkach trzeba spełnić określone warunki techniczne, m.in. jest to wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. – Obecnie pompy ciepła cieszą się bardzo dużą popularnością zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Bardzo szybko rozwija się rynek nie tylko budownictwa jednorodzinnego, ale również wielorodzinnego oraz budynków komercyjnych. Prognozujemy, że zainteresowanie nadal utrzyma się na bardzo wysokim poziomie w przyszłych latach – mówi Damian Filipowicz u Misubitsi Elektric. Wynika to z obecnie panujących trendów oraz aktualnej sytuacji na świecie. Urządzenia te wytwarzają około 5 kilowatogodzin ciepła przy pobieraniu jednej kilowatogodziny energii elektrycznej. Dla porównania grzałka elektryczna do wytworzenia 1 kilowatogodziny ciepła potrzebuje około 1 kilowatogodziny prądu. Pompa ciepła eksploatacyjnie jest dziś najtańszym z dostępnych rodzajów ogrzewania. Przewidujemy, że w przyszłości ten trend się utrzyma, mimo podwyżek cen prądu.

    Na rynku dostępne są różne rodzaje pomp ciepła. Rodzaj pompy ciepła zależy przede wszystkim od źródła energii, które wykorzystuje do pracy. Rozróżniamy pompy ciepła gruntowe, woda-woda oraz powietrze-woda. Te ostatnie są w Polsce najpopularniejsze. Przy ich zastosowaniu trzeba jednak pamiętać, że ich moc grzewcza spada wraz z temperaturą powietrza zewnętrznego. Wynika to z faktu, że spada również gęstość czynnika chłodniczego – freonu, tj. ilość czynnika, którą urządzenie jest w stanie przekroczyć w niskich temperaturach. Receptą na to jest zastosowanie technologii, takiej jak wtrysk czynnika chłodniczego, która pozwala zrekompensować ten spadek przy ujemnych temperaturach. Urządzenie bez tej technologii będzie posiłkować się grzałką elektryczną w najniższych temperaturach lub będzie musiało mieć odpowiednio wyższą moc grzewczą. Takie urządzenie ma wyższe koszty eksploatacyjne w okresach przejściowych, tzn. w okolicach 0-10 OC.

    Wykorzystano artykuł Sławomira Szymańskiego „Swój prąd i pompa ciepła“, jaki ukazał się w dodatku „Gazety Wyborczej“ – „Dom ekologiczny i oszczędny“

 

Zużycie roczne cca odbiorników elektrycznych:

 

żarówka 100 W                           200 kWh

lodówka                                       245 kWh

pralka                                          150 kWh

czajnik (1 litr, 3 razy dziennie)    100 kWh

ładowarka telefonu                         2,5 kWh

komputer                                     215 kWh

piekarnik                                       15 kWh

telewizor                                      110 kWh

odkurzacz                                   200 kWh

mikrofalówka                              165 kWh

suszarka do włosów                      40 kWh

 

Rozporządzenie rządu 194 z dnia 22 czerwca 2022 r.

o uwarunkowaniach uprawnień fachowych do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych

i uprawnień fachowych osób w elektrotechnice

 

Rząd nakazuje według § 23 litery d), e), g) i h) ustawy nr 250/2021 Dz.U., o bezpieczeństwie pracy w związku z ruchem zastrzeżonych urządzeń technicznych i o zmianie związanych z nim ustaw, (dalej tylko „ustawa“):

§ 1 – Przedmiot opracowania

Rozporządzenie wdraża odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/ES z dnia 16 września 2009 r. o minimalnych wymaganiach na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia przy użyciu urządzeń roboczych przez pracowników przy pracy – druga samodzielna dyrektywa zgodnie z akapitem 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EHS) i określa

a)  wymagania stawiane na fachowe uprawnienia osób fizycznych, które wykonują obsługę i pracę na urządzeniach elektrycznych bez napięcia, w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem i na urządzeniach elektrycznych pod napięciem i które wykonują rewizje na zastrzeżonych urządzeniach elektrycznych,

b)  wymagania stawiane na fachowe uprawnienia do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących przedsiębiorstwo i ich pracowników, o ile chodzi o prowadzenie czynności wymienionych pod literą a),

c)  wymagania na weryfikację fachowych uprawnień osób wymienionych pod literą a) i b) i stopnie uprawnień fachowych do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych dla tych osób,

d)  metoda i treść egzaminu z uprawnień fachowych i wymogi dokumentu o pomyślnym zdaniu egzaminu z uprawnień fachowych do wykonywania czynności w elektrotechnice,

e)  wymagania stawiane osobom fizycznym, które zapewniają fachowe wykonanie czynności na zastrzeżonych urządzeniach elektrycznych według poszczególnych rodzajów, o ile chodzi o ich montaż, naprawy, rewizje w zakresie § 8 ust. 2 ustawy wobec odpowiedniego zastrzeżonego urządzenia technicznego.

§ 2 – Wyszczególnienie pojęć

W celu rozporządzenia rozumiemy

a)  kwalifikacją fachową

1.   ukończone wykształcenie średnie, wykształcenie średnie ze świadectwem czeladniczym, wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym lub wyższe wykształcenie fachowe z grupy kierunków 26 „Elektrotechnika, technika telekomunikacyjna i technika cyfrowa“,

2.   ukończone wykształcenie wyższe licencjackie, magisterskie lub doktorskie z dziedziny kształcenia Elektrotechnika,

3.   ukończone wykształcenie średnie, średnie wykształcenie ze świadectwem czeladniczym lub średnie wykształcenie z egzaminem maturalnym w innej dziedzinie, która treściowo spełnia warunki wykształcenia elektrotechnicznego,

4.   ukończone wykształcenie wyższe licencjackie, magisterskie lub doktorskie w innej dziedzinie kształcenia, które treściowo spełnia warunki wykształcenia elektrotechnicznego,

5.   pełna kwalifikacja zawodowa uzyskana według innego przepisu prawnego (§ 4 ustawy nr 179/2006 Dz.U., o weryfikacji i uznawaniu wyników dalszego kształcenia i o zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu późniejszych przepisów, § 1 ust. 2 ustawy nr 179/2006 Dz.U., w brzmieniu późniejszych ustaw) i wydana w Narodowym Systemie Kwalifikacyjnym pod kierunkami kwalifikacji „Elektrotechnika, technika telekomunikacyjna i technika cyfrowa“,

b)  kwalifikacją zawodową kwalifikację uzyskaną według innego przepisu prawnego (§ 5 ustawy nr 179/2006 Dz.U., w brzmieniu późniejszych przepisów),

c)  czynnością na urządzeniu elektrycznym i w jego pobliżu obsługa, i praca na urządzeniu elektrycznym, i w jego pobliżu, podczas której może dojść do porażenia prądem elektrycznym,

d)  samodzielną czynnością na urządzeniu elektrycznym i w jego pobliżu czynność która jest wykonywana na urządzeniu elektrycznym, i w jego pobliżu bez konieczności doglądu lub dozoru innej osoby,

e)  urządzeniem elektrycznym urządzenie siłowe, telekomunikacyjne, sterujące i specjalne, które podczas swej działalności lub działania wykorzystuje efekty zjawisk elektrycznych lub elektromagnetycznych i system ochrony przed uderzeniem pioruna, przepięciem i elektrycznością statyczną,

f)   osobą odpowiedzialną powierzona osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, która uruchamia urządzenie elektryczne, której obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznego ruchu urządzeń elektrycznych i określenie reguł do wykonania poszczególnych czynności na urządzeniach i organizacji lub porządku miejsca wykonywania tych czynności.

§ 3 – Wymagania stawiane na fachowe uprawnienia do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych

(1)    Osoba prawna i osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo uruchamiająca urządzenie elektryczne lub wykonująca czynność na urządzeniach elektrycznych zapewni, aby czynność i kierowanie czynności na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu w określonych przypadkach wykonywały tylko fachowo uprawnione osoby fizyczne według § 19 ustawy przy spełnieniu warunków dotyczących ich uprawnienia według § 4, 6 i 7 i osoby fachowo uprawnione do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych według § 11 ustawy przy spełnieniu warunków dotyczących ich uprawnienia według § 8.

(2)    Czynnością na urządzeniu elektrycznym wymagającą fachowego uprawnienia według rozporządzenia nie jest obsługa urządzenia elektrycznego małego i niskiego napięcia.

(3)    Osoba odpowiedzialna kontroluje, aby czynność i kierowanie czynności na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu w określonych wypadkach wykonywały tylko osoby uprawnione do danej działalności na urządzeniach elektrycznych według § 4 aż 8. Niektóre czynności osoby odpowiedzialnej wymienione w § 2 pod literą f) mogą być delegowane na inne osoby.

(4)    Osoba prawna i osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo uruchamiająca urządzenie elektryczne lub wykonująca czynność na urządzeniach elektrycznych zapewni, aby osoby fachowo uprawnione do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych według § 4, 6 i 7 były regularnie szkolone o przepisach prawnych i innych przepisach do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy (§ 349 ust. 1 kodeksu pracy) związane z wykonywaną przez nich czynnością, aby ich wiedza była regularnie pogłębiana, i to w związku z wewnętrznym przepisem osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo. Jeżeli osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, która uruchamia urządzenie elektryczne, nie posiada opracowanego przepisu wewnętrznego wspomnianego w pierwszym zdaniu, zapewni szkolenie fachowo uprawnionych osób w zakresie wymaganym w pierwszym zdaniu, co najmniej raz rocznie.

(5)    Osoba prawna i osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo przy współpracy z określoną placówką szkolną zapewni, aby uczniowie i studenci wydziałów elektrotechnicznych w ramach zajęć praktycznych przed zagajeniem czynności na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu spełniali warunki stawiane osobom pouczonym według rozporządzenia i wykonywali na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu tylko taką czynność, która odpowiada ich stopniowo uzyskiwanym uprawnieniom fachowym, i to zawsze pod kierunkiem określonej osoby z uprawnieniami fachowymi odpowiadającymi charakterowi wykonywanej czynności.

§ 4 – Osoba pouczona

(1)    Osoba pouczona jest fachowo uprawnioną osobą według § 19 ustawy, która była w zakresie swojej czynności szkolona o przepisach prawnych i innych przepisach do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy (§ 349 ust. 1 kodeksu pracy) do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu, dalej była szkolona w dziedzinie możliwych źródeł, i przyczyn ryzyk na urządzeniach elektrycznych, i w ich pobliżu, uprzedzona na możliwe zagrożenia przez urządzenia elektryczne, zaznajomiona z metodami udzielania pierwszej pomocy przy porażeniach prądem elektrycznym i wiedza ta była u niej weryfikowana; za osobę pouczoną uważa się również osobę kompetentną, której egzamin według rozporządzenia pozbył ważności, przy czym osoba ta może po pomyślnym zdaniu egzaminu na uprawnienia do wykonywania czynności w elektrotechnice ponownie uzyskać stopień uprawnienia osoby kompetentnej.

(2)    Treść i czasowy zakres pouczenia według akapitu 1 są określone przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo, która uruchamia urządzenie elektryczne lub wykonuje czynność na urządzeniach elektrycznych według § 3 ust. 1, z uwzględnieniem charakteru i zakresu czynności na urządzeniach elektrycznych, które mają osoby pouczone wykonywać.

(3)    O pouczeniu i zweryfikowaniu wiedzy musi być sporządzony zapis, który opracuje osoba kompetentna, która pouczenie i zweryfikowanie wiedzy przeprowadziła. W zapisie musi być dokładnie ograniczony zakres pouczenia i specyfikacja stanowiska pracy.

(4)    Zakres czynności, które może osoba pouczona wykonywać, określają przepisy prawne i inne przepisy do zapewnienia bezpieczeństwa o ochrony zdrowia przy pracy (§ 349, ust. 1 kodeksu pracy) do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych razem z miejscowymi przepisami bezpieczeństwa. Osoba pouczona wykonuje przede wszystkim

a)  samodzielną obsługę urządzenia elektrycznego bez ograniczenia rozmiaru napięcia, z ograniczeniem, że może dotykać tylko tych części urządzenia, które są do obsługi przeznaczone,

b)  pracę ze wskazówkami na urządzeniach elektrycznych małego i niskiego napięcia bez napięcia i w ich pobliżu,

c)  pracę z doglądem na urządzeniach elektrycznych wysokiego napięcia bez napięcia lub w jego pobliżu,

d)  pracę z doglądem osoby kompetentnej w pobliżu żywych części urządzeń elektrycznych niskiego napięcia pod napięciem bez osłon, w bezpiecznej odległości od nich, lub aż na dotyk z osłoną izolacyjną chroniącą przed przypadkowym dotykiem części żywej,

e)  pracę na urządzeniu elektrycznym w specjalnych przypadkach, na które osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, która uruchamia urządzenie elektryczne, opracowała i wydała specjalny roboczy sposób postępowania, z którym była osoba pouczona przedtem i powtarzalnie w określonych terminach zaznajomiona i była praktycznie wyćwiczona w tej czynności, o zaznajomieniu jest sporządzony zapis, który podpisze osoba pouczona razem z osobą, która zaznajomienie przeprowadziła.

§ 5 – Osoba kompetentna

(1)    Osobą kompetentną jest

a)  osoba kompetentna do wykonywania samodzielnej czynności (dalej tylko „elektrotechnik“),

b)  osoba kompetentna do kierowania czynności (dalej tylko „elektrotechnik-kierownik“),

c)  technik rewizyjny.

(2)    Osoba kompetentna jest fachowo uprawniona wykonywać wszystkie prace na urządzeniu elektrycznym w zakresie wydanego dokumentu o pomyślnym zdaniu egzaminu z fachowych uprawnień do wykonywania czynności w elektrotechnice według § 19 ustawy.

(3)    Rewizje zastrzeżonych urządzeń elektrycznych wykonuje na podstawie ustawy technik rewizyjny z oświadczeniem o fachowym uprawnieniu do wykonywania czynności na zastrzeżonych urządzeniach elektrycznych określonego zakresu do wykonywania rewizji.

§ 6 – Elektrotechnik

(1)    Elektrotechnik jest osobą z uprawnieniami fachowymi według § 2, litera a), która po wyszkoleniu zdała egzamin z uprawnień fachowych do wykonywania czynności w elektrotechnice w określonym zakresie. Elektrotechnik wykonuje czynność na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu samodzielnie, za wyjątkiem specjalnych przypadków wynikających z oceny ryzyk.

(2)    Minimalną wymaganą praktykę fachową określa, według oceny ryzyk poszczególnych czynności wykonywanych przez elektrotechnika, osoba odpowiedzialna, i to w miejscowym przepisie bezpieczeństwa. Dla osób bez praktyki elektrotechnicznej określa miejscowy eksploatacyjny przepis bezpieczeństwa dogląd przez okres co najmniej jednego roku osoby kompetentnej z praktyką minimum 2 lata.

(3)    Zweryfikowanie wiedzy egzaminem określonym w § 9, przeprowadzi trzyosobowa komisja egzaminacyjna, której przewodniczącym musi być technik rewizyjny według § 11 ustawy. Zweryfikowanie wiedzy formą egzaminu określonego w § 9 dla prac na urządzeniu elektrycznym przez wykonawcę układu przesyłowego i wykonawcę sieci dystrybucyjnej właściciela licencji na przesył energii elektrycznej i właściciela licencji na dystrybucję energii elektrycznej może przeprowadzić również trzyosobowa komisja egzaminacyjna, której przewodniczącym może być tylko odpowiedzialna osoba określonego wykonawcy urządzenia elektrycznego z uprawnieniem minimalnie elektrotechnika-kierownika według rozporządzenia.

(4)    Wyszkolenie i zakres egzaminu z uprawnień fachowych do działalności w elektrotechnice odpowiada zakresowi żądanych fachowych uprawnień do wykonywanych czynności.

(5)    Zakres uprawnień fachowych według akapitu 4 określa się według

a)  rozmiaru napięcia

1.   do 1 kV prądu zmiennego lub 1,5 kV prądu stałego, lub

2.   bez ograniczenia napięcia i

b)  rodzaju urządzenia, jeśli chodzi o urządzenie w obiektach bez niebezpieczeństwa wybuchu lub z niebezpieczeństwem wybuchu.

(6)    Komisja egzaminacyjna może zakres dokumentu o fachowym uprawnieniu ograniczyć według zakresu rzeczywiście wykonywanych czynności.

(7)    Osoba odpowiedzialna na podstawie ryzyk od konkretnej czynności na urządzeniu elektrycznym jest uprawniona określić, że dla danego typu czynności można zastąpić kwalifikację fachową przez kwalifikację zawodową według § 2 litera b); osoba odpowiedzialna opracuje pisemny dokument według wzoru zaprowadzonego w załączniku nr 1 rozporządzenia o tym, że dla danego typu czynności określiła jako dostateczne uprawnienie zawodowe i dokładnie specyfikuje zakres działalności, który nie może przekraczać treścią w ramach zakresu działalności określonej kwalifikacji zawodowej. Zakres egzaminu z uprawnienia fachowego do wykonywania czynności w elektrotechnice i dokument o pomyślnym zdaniu egzaminu z uprawnienia fachowego do wykonywania działalności w elektrotechnice jest w tym wypadku ograniczony do czynności do 1 kV prądu zmiennego lub do 1,5 kV prądu stałego w obiektach bez niebezpieczeństwa wybuchu. Wydany dokument ogranicza zakres czynności i jest ważny tylko dla czynności dla określonej osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo.

(8)    Osoby, które dalej są uważane za elektrotechników według ustępu 1, pomimo że nie spełniają określonych warunków na fachowe uprawnienia do wykonywania czynności w elektrotechnice jako osoby kompetentne, są

a)  pracownicy placówek naukowych, badawczych i rozwojowych, którzy posiadają wykształcenie wyższe, w ramach nauki złożyli egzamin z elektrotechniki, elektroniki lub fizyki, lub złożyli egzamin końcowy z elektrotechniki lub fizyki jądrowej w średniej szkole fachowej, i którzy wykonują prace eksperymentalne na wyznaczonych naukowych, badawczych i rozwojowych stanowiskach pracy, o ile złożyli po wyszkoleniu egzamin z fachowych uprawnień do wykonywania czynności w elektrotechnice w zakresie wykonywanych czynności, i

b)  nauczyciele, którzy wykorzystują podczas nauki w szkole urządzenia elektryczne pod napięciem, o ile byli wyszkoleni w użyciu urządzeń i ich wiedza przepisów prawnych i innych przepisów do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy związanych z ich działalnością były zweryfikowane z zakresie określonym w § 9.

§ 7 – Elektrotechnik-kierownik

(1)    Elektrotechnikiem-kierownikiem może być tylko osoba, która posiada fachowe wykształcenie według § 2, litera a), spełnia warunek minimalnej długości praktyki zawodowej według akapitu 2 i po wyszkoleniu zdała egzamin z uprawnień fachowych do wykonywania czynności w elektrotechnice w określonym zakresie. Elektrotechnik-kierownik może wykonywać wszystkie czynności, które wykonuje elektrotechnik, kierowanie czynności, kierowanie ruchem i projektowanie zastrzeżonych urządzeń elektrycznych, które nie jest przedmiotem autoryzacji według innego przepisu prawnego (ustawa nr 360/1992 Dz.U., o wykonywaniu zawodu autoryzowanych architektów i o wykonywaniu zawodu autoryzowanych inżynierów i techników działających w budownictwie, w brzmieniu późniejszych przepisów).

(2)    Minimalna długość żądanego okresu praktyki wykonywanej na urządzeniach elektrycznych, według ich zakresu i rodzaju do wykonywania czynności elektrotechnika-kierownika czyni

a)  2 lata dla zakresu oznaczonego przez inny przepis prawny (załącznik nr 3 rozporządzenia rządu nr 190/2023 Dz.U., o wydzielonych technicznych urządzeniach elektrycznych i warunkach na zapewnienie ich bezpieczeństwa) jako E2A i E3A,

b)  3 lata dla zakresu oznaczonego jako E1A, E2B i E3B, i

c)  4 lata dla zakresu oznaczonego jako E1B.

(3)    Z minimalnej długości okresu praktyki zawodowej według akapitu 2 musi być praktyka w trwaniu co najmniej 1 roku odbyta na urządzeniach elektrycznych określonego rodzaju i napięcia. W celu rozporządzenia zakres egzaminu z fachowych uprawnień do wykonywania czynności w elektrotechnice określa się zgodnie z zakresem uprawnienia według załącznika nr 3 do rozporządzenia o zastrzeżonych technicznych urządzeniach elektrycznych i uwarunkowaniach do zapewnienia ich bezpieczeństwa.

(4)    Weryfikacja wiedzy egzaminem określonym w § 9 przeprowadzi trzyosobowa komisja egzaminacyjna, której przewodniczącym musi być technik rewizyjny według § 11 ustawy. Weryfikacja wiedzy formą egzaminu określonego w § 9 dla prac na urządzeniach elektrycznych układów przesyłowych i sieci dystrybucyjnej właściciela licencji na przesył energii elektrycznej i właściciela licencji na dystrybucję energii elektrycznej może przeprowadzić również trzyosobowa komisja egzaminacyjna, której przewodniczącym może być tylko osoba odpowiedzialna określonego wykonawcy urządzenia elektrycznego z kwalifikacją minimalnie elektrotechnika-kierownika według rozporządzenia.

(5)    Wyszkolenie i zakres egzaminu z uprawnień fachowych do wykonywania czynności w elektrotechnice musi odpowiadać zakresowi wymaganego uprawnienia fachowego.

(6)    Zakres fachowego uprawnienia określa się według

a)  rozmiaru napięcia

1.   do 1 kV napięcia zmiennego lub 1,5 kV napięcia stałego, lub

2.   bez ograniczenia napięcia i

b)  rodzaju urządzenia, jeśli chodzi o urządzenie w obiektach bez niebezpieczeństwa wybuchu lub z niebezpieczeństwem wybuchu.

(7)    Komisja egzaminacyjna może zakres dokumentu o uprawnieniu fachowym ograniczyć według zakresu rzeczywiście wykonywanych czynności.

(8)    Absolwenci fakultetów przyrodniczych szkół wyższych kierunku fizyka, którzy pracują jako asystenci w laboratoriach szkół wszystkich stopni i nie spełniają określonych warunków dla osób kompetentnych, uważane są na swoich stanowiskach pracy za elektrotechników-kierowników, o ile zdali po wyszkoleniu egzamin z uprawnienia fachowego do wykonywania czynności w elektrotechnice w zakresie wykonywanych czynności.

§ 8 – Technik rewizyjny

(1)    Technikiem rewizyjnym może być tylko osoba, która ma uprawnienia fachowe uzyskane według ustawy, jest posiadaczem ważnego oświadczenia do przeprowadzania rewizji urządzeń elektrycznych, jest osobą fachowo uprawnioną według § 7 i spełnia warunek minimalnego zakresu praktyki fachowej według akapitu 2.

(2)    Minimalna długość żądanego okresu praktyki fachowej wykonywanej na urządzeniach elektrycznych według ich zakresu i rodzaju do wykonywania czynności technika rewizyjnego czyni

a)  4 lata dla zakresu oznaczonego przez inny przepis prawny (załącznik nr 3 rozporządzenia rządu nr 190/2023 Dz.U., o wydzielonych technicznych urządzeniach elektrycznych i warunkach na zapewnienie ich bezpieczeństwa) jako E1A i E2A,

b)  2 lata dla zakresu oznaczonego jako E3A,

c)  dla zakresu oznaczonego jako E1B i E2B 4 lata dla rodzaju A i 1 rok dla rodzaju B,

d)  dla zakresu oznaczonego jako E3B 2 lata dla rodzaju A i 1 rok dla rodzaju B.

§ 9 – Szkolenie i egzamin z fachowych uprawnień do wykonywania czynności w elektrotechnice

(1)    Przedmiotem szkolenia i egzaminu z fachowych uprawnień do wykonywania czynności w elektrotechnice są

a)  znajomość obowiązków wynikających z przepisów prawnych i innych przepisów do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy (ustawa nr 561/2004 Dz.U., ustawa szkolna, w brzmieniu późniejszych przepisów, ustawa nr 111/1998 Dz.U., o szkołach wyższych i o zmianie i uzupełnieniu ustaw kolejnych – ustawa o szkołach wyższych, w brzmieniu późniejszych przepisów) mających związek z czynnością na urządzeniach elektrycznych określonego rodzaju i napięcia, które ma egzaminowana osoba wykonywać, ewentualnie kierować,

b)  wiedza teoretyczna i praktyczna o udzielaniu pierwszej pomocy, zwłaszcza przy porażeniach prądem elektrycznym,

c)  sposoby postępowania robocze i technologiczne, polecenia dotyczące bezpieczeństwa i ruchu, źródła i przyczyny ryzyk, które mają związek z czynnością na urządzeniach elektrycznych określonego rodzaju i napięcia, które ma osoba egzaminowana wykonywać, ewentualnie kierować.

d)  kolejne zasadnicze okoliczności i informacje mające wpływ na bezpieczeństwo pracy i ruchu podczas czynności na urządzeniach elektrycznych.

(2)    Egzamin z fachowych uprawnień do wykonywania czynności w elektrotechnice składa się z dwóch części, i to z

a)  testu pisemnego z minimalnie 10 pytaniami, i to w zakresie akapitu 1 litera a) i b), i

b)  rozmowy ustnej zamierzonej na wynik testu, ewentualnie błędy poczynione w teście, pytania zamierzone na problematykę fachową według zakresu i nastawienia osoby egzaminowanej, i pytania dotyczące sposobów postępowania i poleceń i kolejnych zasadniczych okoliczności i informacji przedstawionych w akapicie 1 pod literą c) i d).

(3)    Osoba, która pomyślnie zdała egzamin według akapitu 2, otrzyma dokument o pomyślnym zdaniu egzaminu z uprawnień fachowych do wykonywania czynności w elektrotechnice, którego wzór jest w załączniku nr 2 rozporządzenia.

(4)    Przewodniczący komisji

a)  przygotowuje, prowadzi i ocenia egzamin według akapitu 2,

b)  opracowuje protokół o egzaminie według akapitu 2, który zawiera informacje o przebiegu i treści egzaminu, ocenę egzaminu i podpisy wszystkich członków komisji egzaminacyjnej i osoby egzaminowanej; wzór protokołu jest w załączniku nr 3 tego rozporządzenia,

c)  zapewni przechowanie protokołu o egzaminie z fachowych uprawnień do wykonywania działalności w elektrotechnice przez okres co najmniej 6 lat i najdłużej przez okres 7 lat, u osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo, u której egzamin przebiegał, i

d)  opracowuje w imieniu osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo, u której egzamin przebiegał, dokument a pomyślnym zdaniu egzaminu z fachowych uprawnień w celu wykonywania działalności w elektrotechnice.

(5)    Przed rozpoczęciem egzaminu z uprawnień fachowych do wykonywania czynności w elektrotechnice według akapitu 2 petent przedstawi przewodniczącemu komisji dokument zaświadczający

a)  kwalifikację fachową lub kwalifikację zawodową, i to w zakresie określonym przez dany stopień uprawnienia fachowego, jeżeli dla danego stopnia uprawnienia fachowego jest ten dokument wymagany, i to w oryginale lub w urzędowo uwierzytelnionej kopii,

b)  długość okresu praktyki, którą się okazuje potwierdzeniem pracodawcy lub honorową proklamacją osoby egzaminowanej, i to co najmniej na długość określoną na dany stopień uprawnienia fachowego, jeżeli dla danego stopnia uprawnienia fachowego jest ten dokument wymagany, i

c)  okoliczność, że uprawnienie fachowe spełnia warunki stawiane na wykształcenie elektrotechniczne określone przez rozporządzenie, i to w wypadku, że z okazanego dokumentu potwierdzającego uprawnienie fachowe nie jest zupełnie oczywiste, że chodzi o fachowe uprawnienie elektrotechniczne; dokument według tej litery może wydać szkoła, która sporządziła dokument o uprawnieniu fachowym lub Ministerstwo Szkolnictwa Młodzieży i Sportu według innego przepisu prawnego (ustawa nr 561/2004 Dz.U., ustawa szkolna, w brzmieniu późniejszych przepisów, ustawa nr 111/1998 Dz.U., o szkołach wyższych i o zmianie i uzupełnieniu kolejnych ustaw – ustawa o szkołach wyższych, w brzmieniu późniejszych przepisów).

(6)    Szkolenie i egzamin z uprawnień fachowych do wykonywania czynności w elektrotechnice w zakresie określonym w akapicie 1, pod literą c) może być zastąpione potwierdzeniem wydanym odpowiedzialną osobą określonej osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo potwierdzającej, że dana osoba bierze udział w tych szkoleniach ukończonych weryfikacją wiedzy w regularnych interwałach określonych wewnętrznymi przepisami danej osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo. Wzór tego potwierdzenia jest zaprowadzony w załączniku nr 4 rozporządzenia.

§ 10 – Postanowienia przejściowe. Zaświadczenie o uprawnieniach fachowych w elektrotechnice wystawione przed dniem nabycia skuteczności tego rozporządzenia są uważane za dokumenty o uprawnieniach fachowych według tego rozporządzenia, przy czym a) pracownik kompetentny i pracownik kompetentny dla samodzielnej działalności są uważani za elektrotechnika według tego rozporządzenia, i pracownik dla kierowania działalności, dla kierowania działalności sposobem dostawczym i dla kierowania ruchem jest uważany za elektrotechnika-kierownika według tego rozporządzenia.

§ 11 – Skuteczność. Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

Rozporządzenie rządu podpisali prezes Rady Ministrów Fiala,

zastępca prezesa Rady Ministrów i minister pracy i spraw socjalnych Jurečka.

 

Załącznik nr 1

Wzór potwierdzenia w zakresie według § 6 akapit 7 rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U., o warunkach uprawnienia fachowego do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych i uprawnień fachowych w elektrotechnice

Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo:

z siedzibą / miejscem prowadzenia przedsiębiorstwa:

IČO (numer identyfikacyjny organizacji):

osoba odpowiedzialna:

Potwierdzamy, że na podstawie oceny i identyfikacji ryzyk i w zgodności z obowiązującymi przepisami eksploatacji osoba odpowiedzialna ustaliła, że dla niżej czynności wymienionych u pracodawcy …… (osoby prawnej / osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo) …… może być kwalifikacja fachowa według § 2 litera a) rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U. zastąpiona przez niżej wymienioną kwalifikację zawodową według § 2 litera b) rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U., i osoby z wymienioną kwalifikacją zawodową podczas niżej wyspecyfikowanych czynności na urządzeniach do 1 kV prądu zmiennego lub 1,5 kV prądu stałego w obiektach bez niebezpieczeństwa wybuchu mogą być wyszkolone i przeegzaminowane według rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U., i na podstawie pomyślnie zdanego egzaminu może im być wydany dokument osoby kompetentnej w zakresie kwalifikacji zawodowej i z ograniczeniem do wykonywania wyłącznie niżej wymienionych czynności u wyżej wymienionego pracodawcy.

Ustalona kwalifikacja zawodowa:

Wyznaczenie zakresu kwalifikacji fachowej według tego potwierdzenia:

Spis osób, na które odnosi się to potwierdzenie: imię, ewentualnie imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu, data urodzenia

W ……, dnia ……

Podpis osoby odpowiedzialnej:

Podpis zastępcy statutowego osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo:

 

Załącznik nr 2

Wzór dokumentu o zdaniu egzaminu z uprawnienia fachowego do wykonywania czynności w elektrotechnice

Numer ewidencyjny:

DOKUMENT O ZDANIU EGZAMINU z fachowego uprawnienia do wykonywania czynności w elektrotechnice

Imię, ewentualnie imiona i nazwisko:

data i miejsce urodzenia:

miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu stałego:

kwalifikacja fachowa / kwalifikacja zawodowa:

długość okresu praktyki fachowej:

zdał(a) pomyślnie egzamin z uprawnienia fachowego do wykonywania czynności w elektrotechnice, i to w zakresie (niepotrzebne skreślić):

osoby kompetentnej do samodzielnej działalności / osoby kompetentnej do kierowania działalnością

Zakres kwalifikacji fachowej:

Wyznaczenie zakresu kwalifikacji fachowej:

W ……, dnia ……

Obowiązuje do:

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:

Imię, ewentualnie imiona i nazwisko:

jeżeli przewodniczącym, komisji egzaminacyjnej jest technik rewizyjny, wyznaczy się również numer oświadczenia technika rewizyjnego:

podpis:

Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, która osobę egzaminowaną wysłała do egzaminu z uprawnienia fachowego:

Nazwa:

IČO (numer identyfikacyjny organizacji):

osoba odpowiedzialna:

podpis:

 

Załącznik nr 3

Wzór protokołu o egzaminie z uprawnienia fachowego do wykonywania czynności w elektrotechnice

PROTOKÓŁ o egzaminie z uprawnienia fachowego do wykonywania czynności w elektrotechnice

Numer ewidencyjny:

imię, ewentualnie imiona i nazwisko:

data i miejsce urodzenia:

miejsce zamieszkania:

pracodawca:

wykształcenie:

praktyka:

Przedłożone potwierdzenie według załącznika nr 1 rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U., o warunkach uprawnienia fachowego do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych i fachowych uprawnień w elektrotechnice – TAK / NIE

Przedłożone potwierdzenie według załącznika nr 4 rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U., o warunkach uprawnienia fachowego do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych i fachowych uprawnień w elektrotechnice – TAK / NIE

wykonał w dniu dzisiejszym wyżej wymieniony egzamin

Ocena egzaminu pisemnego: ZDAŁ / NIE ZDAŁ

Pytania na egzaminie ustnym:

Ocena:

1.    Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych: ZDAŁ / NIE ZDAŁ

2.    Przepisy bezpieczeństwa podczas czynności na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu: ZDAŁ / NIE ZDAŁ

3.    Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – ochronne środki bezpieczeństwa, zasady działania: ZDAŁ / NIE ZDAŁ

4.    Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym: ZDAŁ / NIE ZDAŁ

5.    ZDAŁ / NIE ZDAŁ

6.    ZDAŁ / NIE ZDAŁ

7.    ZDAŁ / NIE ZDAŁ

8.    ZDAŁ / NIE ZDAŁ

9.    ZDAŁ / NIE ZDAŁ

10.  ZDAŁ / NIE ZDAŁ

Ocena całościowa egzaminu: ZDAŁ / NIE ZDAŁ dla:

Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący (imię, ewentualnie imiona i nazwisko, numer oświadczenia technika rewizyjnego, jeżeli przewodniczącym jest technik rewizyjny), podpis

1. członek komisji, podpis

2. członek komisji, podpis

Podpis egzaminowanego:

Data:

 

Załącznik nr 4

Wzór potwierdzenia o udziale w szkoleniu w zakresie § 9 akapit 6 rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U., o warunkach uprawnienia fachowego do wykonywania działalności na urządzeniach elektrycznych i uprawnień fachowych w elektrotechnice

Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo:

z siedzibą / miejscem prowadzenia przedsiębiorstwa:

IČO (numer identyfikacyjny organizacji):

osoba odpowiedzialna:

Potwierdzamy, że niżej wymienione osoby fizyczne są zaznajomione z roboczymi i technologicznymi sposobami postępowania, zasadami eksploatacji i bezpieczeństwa, źródłami i przyczynami ryzyk, które mają związek z działalnością na urządzeniach elektrycznych określonego rodzaju i napięcia, na którym mają wymienione osoby działalność wykonywać. Ich wiedza w zakresie tego potwierdzenia była sprawdzona i nie muszą być według § 9 akapit 6 rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz. U. sprawdzane w ramach egzaminu z uprawnień fachowych.

Spis osób: imię, ewentualnie imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu, data urodzenia, podpis

W ……, dnia ……

Podpis osoby odpowiedzialnej, pieczątka (osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo)

 

Instalacje oświetlenia awaryjnego

 

Instalacje oświetlenia awaryjnego pełnią ważne zadania w systemie bezpieczeństwa eksploatacji wielu obiektów budowlanych: a) zmniejszają prawdopodobieństwo powstania paniki wśród obecnych w obiekcie, które znalazły się w sytuacji zagrożenia, b) umożliwiają szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku lub strefy zagrożonej, wskazując drogę i kierunki ewakuacji osobom zagrożonym, c) umożliwiają łatwe dotarcie do sprzętu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych urządzeń niezbędnych zespołom ratowniczym, prowadzącym akcję gaszenia pożaru, d) zapewniają bezpieczeństwo osobom przebywających w miejscach o szczególnym zagrożeniu, e) umożliwiają pracownikom kontynuowanie lub bezpieczne zakończenie wykonywania aktualnie czynności, które wymagają takiego postępowania mimo braku oświetlenia podstawowego.

    Instalacje oświetlenia awaryjnego, we wskazanych przepisami obiektach użyteczności publicznej, powinny być sprawne całodobowo, a więc ich stan techniczny powinien być nienaganny i w odpowiedni sposób kontrolowany okresowo, zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów. Budynek, w którym zanik napięcia w sieci elektroenergetycznej zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy wyposażyć w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub awaryjne).

    Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w tych pomieszczeniach i przestrzeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego muszą być kontynuowane wykonywane wcześniej czynności lub należy je bezpiecznie zakończyć. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej jedną godzinę od chwili zaniku oświetlenia podstawowego (Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury RP z 20.6.2007 r.). Należy je instalować w specjalnych, wymienionych dalej pomieszczeniach oraz wzdłuż dróg ewakuacyjnych wskazanych obiektów budowlanych. Pomieszczenia wymagające oświetlenia ewakuacyjnego to:  widownie kin, teatrów i sal widowiskowych; sale konferencyjne, czytelnie, muzealne sale wystawowe, lokale rozrywkowe oraz sale sportowe przeznaczone dla ponad 200 osób; pomieszczenia garażowe o powierzchni ponad 1000 m2, oświetlone wyłącznie światłem sztucznym; pomieszczenia o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej oraz w obiektach produkcyjnych i magazynowych. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie zapasowe działa przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego, czyli tak jak awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury RP z 20.6.2007 r.). Drogi ewakuacyjne, wymagające oświetlenia ewakuacyjnego, to drogi wyznaczone: z pomieszczeń wymienionych wyżej; w pomieszczeniach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym; w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się; w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

 

Walny Zjazd Delegatów SEP w Bydgoszczy

 

O obradach Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Bydgoszczy w dniach 23-24 września 2022 r. informują czasopisma elektrotechniczne w Polsce. My wykorzystaliśmy artykuł z „Śląskich Wiadomości Elektrycznych“, numer 6/2022.

    Siedmioosobowa grupa delegatów z Oddziału Gliwickiego SEP wzięła udział w obradach XL Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Bydgoszczy. W dniu przyjazdu gliwiccy delegaci wzięli udział w uroczystym otwarciu wystawy plakatów pod tytułem „103 lata SEP“, przedstawiającej poszczególne oddziały SEP i obrazującej najważniejsze kierunki ich działalności stowarzyszeniowej. Niestety, tylko około połowa oddziałów SEP zaprezentowała się na tej wystawie, ale wśród nich był oczywiście Oddział Gliwicki. Pierwszy dzień obrad poświęcony był sprawom regulaminowym Zjazdu oraz oficjalnym wystąpieniom zaproszonych gości. Odbyła się również prezentacja kandydatów i głosowanie w sprawie nadania im godności Członka Honorowego SEP. Godność tę – wśród 12 kandydatów – otrzymał członek Oddziału Gliwickiego SEP, kol. prof. J. Popczyk, emerytowany pracownik Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Składamy mu gorące gratulacje. Ta część obrad zakończyła się koncertem pod tytułem „Województwo Kujawsko-Pomorskie na 103-lecie SEP“ oraz zbiorowym zdjęciem wszystkich uczestników obrad. Druga część dnia, to głównie prezentacje sprawozdań z działalności Zarządu Głównego SEP i jego agend oraz dyskusja i głosowania nad przyjęciem tych sprawozdań i udzieleniem absolutorium ustępującym władzom SEP, lecz najważniejszym wydarzeniem tej części były wybory nowego Prezesa SEP, którym został kol. Sławomir Cieślik, prof. Politechniki Bydgoskiej.

    Pierwsza część drugiego dnia obrad Zjazdu poświęcona była w głównej mierze wyborom członków Zarządu Głównego SEP, członków Głównej Komisji Rewizyjnej SEP oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP i Komisji Wyborczej. Członkiem GSK SEP został „stary“ prezes Oddziału Gliwickiego SEP, kol. J. Kapinos. Ponadto do GSK SEP został wybrany kol. B. Dudek, członek Oddziału Gliwickiego SEP i dotychczasowy członek GSK. Serdeczne gratulacje! Druga część tego dnia to szereg głosowań nad przyjęciem wszelkich regulaminów zjazdowych oraz dyskusja i głosowanie nad uchwałami i wnioskami zjazdowymi. Bardzo dobrze zaprezentował się w roli przewodniczącego Komisji Wnioskodawczej kol. K. Kolonko z Oddziału Gliwickiego SEP, który doprowadził do przyjęcia i uchwalenia kilkudziesięciu zgłoszonych wniosków i uchwał zjazdowych. Na tym zakończona została oficjalna część Zjazdu, a dzień obrad zakończył się natomiast uroczystą kolacją. Dla większości gliwickich delegatów nie był to jednak ostatni dzień Zjazdu. W kolejnym dniu uczestniczyli oni bowiem w interesującej wycieczce, której szczegóły można znaleźć na stronie www.sep.gliwice.pl.

 

Spis treści

 

Okładka – kol. Bogusław Kaleta podczas prelekcji                                                         1

Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne w Gliwicach – 30.1.2023 r.                              2

Zebranie członkowskie SEP – 8.12.2022 r.                                                                    2

Przeczytaliśmy…                                                                                                             3

Jak wygląda rynek fotowoltaiki w Polsce? Czy domowa instalacja fotowoltaiczna       3

się opłaca?                                                                                                                      

Zużycie roczne cca odbiorników elektrycznych                                                             4

Rozporządzenie rządu nr 194/2022 Dz.U., o uwarunkowaniach uprawnień                  5-16

do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych i uprawnień fachowych

osób w elektrotechnice

Instalacje oświetlenia awaryjnego                                                                                   17

Walny Zjazd Delegatów SEP w Bydgoszczy                                                                  18

Okładka – rozdzielnica STR 104.1                                                                                  20

 

rozdziel.jpg

Producentem rozdzielnicy STR 104.1 jest ETEZET sp. z o. o. Budyně nad Ohří, wykorzystywana jest w budownictwie

 

Biuletyn Internetowy SEP“ – BIULETYN SEP numer 51, wydawca: Sdružení polských elektrotechniků v České republice / Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP), zamknięcie numeru: 27.1.2023 r., adres wydawnictwa: 737 01 Český Těšín (Czeski Cieszyn), ul. Střelniční (Strzelnicza) 28/209, redaktor: inż. Tadeusz Toman, 737 01 Třinec-Konská (Trzyniec-Końska) 49, wydano w formie zeszytu dla członków SEP (gratis) i elektronicznie na http://www.coexistentia.cz/SEP/index.html